top of page

ביקור ותערוכת המועדון ביום המשפחות של טייסת 106 'חוד החנית' 

 

בתאריך ה-25/8/2022 ביקרנו בטייסת 106 במסגרת יום המשפחות של טייסת "חוד החנית" בבסיס תל נוף. הוקמה תערוכה מרשימה עם עשרות רבות של דגמים מכל הסוגים שעוררו עניין רב בקרב המשפחות והצוותים. הטייסתהציגה הוצאת שלושה מטוסי בז לטיסה במסגרת תרגיל הזנקה ליירוט, התאפשרה עליה לקוקפיט של "בז משופר", וכן נמכרו פריטים של הטייסת.

תודה לכל המשתתפים באירוע!

תודה לחבר המועדון עדלי משיח על שצילם את האירוע בהשקעה רבה

IAF_Squadron_106.png
IPMS Logo V1.png
bottom of page