top of page

ביקור ותערוכת המועדון ביום המשפחות של טייסת 'העקרב' 105

 

ביום חמישי ה-9/6/2022 לקח חלק המועדון ביום המשפחות של טייסת 105 שבבסיס רמת דוד. האירוע עורר עניין רב בקרב המשפחות ואנשי הצוות. כחלק מהאירוע צפו חברי המועדון והמשפחות בהוצאת מטוסי ברק לטיסה, המראתם וחליפתם במבנה מכונס נמוך.

תודה למארגנים, למשתתפים וטייסת על שיתוף הפעולה.

היה אירוע מוצלח מאוד!

bottom of page