top of page

הכנס השנתי של
מועדון בוני הדגמים בישראל

IPMS Logo V1.png

הכנס השנתי של מועדון בוני הדגמים הינו מסורת ארוכת שנים. בחודש דצמבר של שנת 1987, התכנסו חבריה הראשונים של "עמותת מועדון בוני הדגמים בישראל" הצעירה,

בבית 'יד לבנים' בתל אביב. אירוע זה היה למעשה תערוכת הדגמים הראשונה שהתקיימה בישראל, וצויין גם כ"כנס ההקמה" של מועדון התחביב בישראל. 

כמו שאנו נוכחים לראות, הן המועדון והן מסורת הכנס, הצליחו לשמר עצמם עד היום.

הכנס השנתי המסורתי חל בכל שנה במהלך חג החנוכה. הכנס הוא אות לציון סיום שנת הפעילות הקודמת, ופתיחתה של שנת הפעילות הבאה. ליבת הכנס היא תערוכה גדולה ומרשימה של דגמים מכל הסוגים והחומרים;

פלסטיק, נייר, עץ, ולעתים אף מתכת ושלל חומרים נוספים. לאורך הכנס, מתקיימת תחרות שנתית מסורתית נושאת פרסים בין חברי המועדון. הדגמים המשתתפים בתחרות הם דגמים ספציפיים שנבחרו להתחרות על ידי בוניהם, וממוקמים בשולחנות צדדיים על פי קטגוריות השיפוט. הדגמים נשפטים לאורך היום על ידי חבר שופטים מנוסה, שמורכב מחברי מועדון שזכו בתארים בשנים קודמות. 

נציין כי מטרת העל של התחרות היא להביא לשיפור ברמת הבניה בקרב חברי המועדון, ובכך להעלות את רף הבניה בישראל, על ידי קבלת הערות בונות מהשופטים ושאיפה להשתפרות והתמקצעות.

כמו כן, מהווה הכנס במה לקיום כנס כללי של חברי העמותה, כן זוהי חובה חוקית. במהלך הכנס, מתכנסים החברים לדון בענייני העמותה והמועדון, ודנים בצרכים, ציפיות, תקציבים ובהמשך קבלת ההחלטות לשנת הפעילות הבאה. 

הכנס השנתי של מועדון בוני הדגמים הוא אירוע כיפי,

חווייתי מלמד ומרתק לכל המשפחה

 

כניסה לכנס השנתי לחברי מועדון רשומים הינה חינם.

לאנשים שאינם חברים במועדון דמי הכניסה כרוכים בסכום סמלי

של 10 ₪ הנכנסים לקופת העמותה, למטרת מימון הכנס.

bottom of page