top of page

פוסטים בפורום

Ilan Askapa
2022 MEMBER
2022 MEMBER
29 בינו׳ 2023
In מטוסים ומסוקים
שלום רב לכולם, ברשותכם, אני מעלה תמונות של הדגם האחרון שסיימתי, הדגם של חברת מנג בקנ״מ של 1:48. לפני הגעתו של הדגם של חברת טאמייה, מנג הוא הטוב ביותר בקנ״מ הזה. למי שהדגם של טאמייה יקר מידי, זה התחליף הטוב ביותר כרגע. תוספות: מדבקות של חברת ישראדקל, סט מספר IAF-107, טייסת מספר 116, אריות הדרום, מטוס מספר 941. גלגלים וצנ״פ מרזין של חברת Reskit, לדגם של מנג. כיסא מפלט, מרזין של חברת Kasl Hobby. חימוש: פצצות GBU-39 SDB, ברזין של חברת אדוארד. GBU-31, מהסט חימוש של חברת מנג. שני טילי AIM-120C AMRAAM, מהסט של הדגם עצמו.
Meng 1:48 F-35A 'אדיר' content media
3
76
Ilan Askapa
2022 MEMBER
2022 MEMBER
29 במאי 2022
In מטוסים ומסוקים
שלום רב לכולם, דגם הברק של הסגאווה...
Hasegawa 1:48 F-16D Barak content media
11
136
Ilan Askapa
2022 MEMBER
2022 MEMBER
23 במאי 2022
In מטוסים ומסוקים
שלום רב, גם כן דגם שסיימתי לפני כמה שנים. מהרגע שחברת טאמייה הוציאה את סידרת האף-16, היה לי ברור שארכוש ואבנה כמה. נכון להיום, דגמי האף-16 של חברת טאמייה, בכל הקנ״מים, הם הטובים המדויקים שיש, נכון לרגע זה. לבנייה: הדגם של טאמייה, ההסבה של ישראדקל (רענן) והצנ״פ של חברת אדוארד.
 Tamiya 1:48 F-16C Barak block 30 content media
1
59
Ilan Askapa
2022 MEMBER
2022 MEMBER
17 במאי 2022
In מטוסים ומסוקים
שלום לכולם, בחרתי לפתוח בדגם המיג-21 אף-13 של חברת טרומפטר, אשר סיימתי לפני כמה שנים. הדגם מייצג את המיג העיראקי, אשר ערק לארץ ב-16 באוגוסט, 1966, ע״י הטייס העיראקי מוניר רדפא. אני בחרתי בסכמה האחרונה שבו צבעו את המטוס, לפני שיצא מהשירות בחיל האויר. לדגם הוספתי כיסא וצנ״פ של אדוארד.
Trumpeter 1:48 Mig-21F-13 007 content media
10
123

Ilan Askapa

2022 MEMBER
First Build Log
+4
More actions
bottom of page