top of page
IPMS Logo V1.png

טפסי רישום לכנס השנתי 2022

אם הינך ספק המעוניין להקים דוכן מכירה בשטח הכנס, אנא מלא טופס זה בהקדם האפשרי. לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למייל המועדון

IPMS4ISRAEL@GMAIL.COM

כדי להציג בכנס השנתי (גם אם אינך מתחרה)  עליך למלא את טופס זה. 

מילוי טוס זה הינו חשוב להיערכות הלוגיסטית של המועדון ביום הכנס. אנא מלא אותו בהקדם האפשרי

bottom of page