top of page
IPMS Logo V1.png

פרטים לצורך שליחת קבלה

מצויין! פרטיך נשלחו ונקלטו במערכת העמותה, כדי לתרום באמצעות מערכת PayPal , אנא בחר באחת מאפשרויות התרומה למטה 

תרום

תרום

תרום

תרום

תרום

תרום

תרום

תרום

תרום

תרום

תרום

תרום

הוראות לתרומה באמצעות העברה בנקאית

לצורך תרומה באמצעות העברה בנקאית, לאחר מילוי הטופס בראש העמוד, יש לבצע העברה בנקאית לפקודת: 

מועדון בוני הדגמים בישראל
בנק לאומי- 10
סניף 806
חשבון: 31998108

את האסמכתא יש לשלוח לאימייל ipms4israel@gmail.com

bottom of page